انجمن علمی و مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران

به منظورتقویت، انسجام و تعامل هرچه بیشتر فعالیت های علمی پژوهشی غیردولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و انجمن علمی بتن وسازه های بتنی ایران كه مؤسسه ای است علمی، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل با مجوزشماره 32785 معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشكیل می گردد و طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره میشود. دراین اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن علمی بتن و ساز های بتنی ایران غیردولتی به اختصارانجمن غیردولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی نامیده می شوند.
b-009

مقالات

Ut sit amet semper arcu – dolor proin eget ex convallis eu viverra lorem pretium. Morbi dapibus a tellus at euismod. Morbi tellus at euismod lorem ipsum dolor.

b-001

نشریات

Ut sit amet semper arcu. Proin eget ex convallis eu viverra lorem pretium. Morbi dapibus a tellus at euismod. Ut sit amet semper arcu.

b-005

انجمن

Proin eget ex convallis eu viverra lorem pretium. Morbi dapibus a tellus at euismod. Ut sit amet semper arcu. Proin eget ex convallis eu viverra lorem dapibus a tellus at euismod.

b-008

مرکز تحقیقات

Tristique eget malesuada sed, viverra at sapien. Maecenas gravida lacus nec dolor apibus a tellus at euismod. Ut sit amet semper arcu. Proin eget ex convallis eu viverra

انجمن علمی و مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران در یک نگاه

به منظورتقویت، انسجام و تعامل هرچه بیشتر فعالیت های علمی پژوهشی غیردولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و انجمن علمی بتن وسازه های بتنی ایران كه مؤسسه ای است علمی، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل با مجوزشماره 32785 معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشكیل می گردد و طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره میشود.
0
اعضا
0
+
پروژه ها
0
+
مقالات

اعضای انجمن

دکتر علی نورزاد

دکتر علی نورزاد

رئیس هیئت مدیره

دکتر عباس اکبرپور

دکتر عباس اکبررپور

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر مجتبی احمدوند

دکتر مجتبی احمدوند

خزانه دار

مهندس آریا احمدوند

مهندس آریا احمدوند

عضو

انجمن علمی و مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران

به منظورتقویت، انسجام و تعامل هرچه بیشتر فعالیت های علمی پژوهشی غیردولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و انجمن علمی بتن وسازه های بتنی ایران كه مؤسسه ای است علمی، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل با مجوزشماره 32785 معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشكیل می گردد و طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره میشود.

آدرس

میدان ونک-خیابان ونک,
کوچه لیلی-پلاک یک واحد 9

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنیه

از ساعت 8 الی 16

تلفن تماس

E-mail

support@betonvasazeh.ir